جامعه مهندسین نفت ایران این وب سایت در زمینه دانلود کتاب درسی،حل تمرین،مقاله،جزوهای نفتی... شروع بکار کرده که تمام مطالب آن کاملا رایگان بوده. http://spei.ir 2019-11-17T23:49:01+01:00 text/html 2015-02-27T08:39:10+01:00 spei.ir عادل شریفات جزوه های معادلات دیفرانسیل http://spei.ir/post/60 <div align="center"><img src="http://s2.picofile.com/file/7949038167/Differential_Equations.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><div align="right"><br><br><font size="2">» بهترین جزوه های معادلات دیفرانسیل<br></font></div></div> text/html 2013-12-25T17:42:47+01:00 spei.ir عادل شریفات کتاب آشنایی با تجهیزات و عملیات لوله گذاری چاه http://spei.ir/post/64 <div align="center"><img src="http://s5.picofile.com/file/8105681850/Casing_NIDC_0011.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><div align="right"><br><br><br><font size="2">» کتاب:آشنایی با تجهیزات و عملیات لوله گذاری چاه<br>» تهیه کننده:جواد عبیات<br></font><font size="2">» زبان:پارسی<br>» صفحات:93<br>» فرمت:PDF<br>» حجم:14 MB</font><br></div></div> text/html 2013-09-29T00:52:53+01:00 spei.ir عادل شریفات آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته_89/90/91/1392 م نفت http://spei.ir/post/8 <br><div align="center"><img src="http://www.mediafire.com/convkey/60d1/6r2dpsbm36xabvb6g.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="214" hspace="0" vspace="0" width="484"><br><div align="right"><br><font size="2"><span style="color: rgb(255, 102, 102);">» نکته:آزمون های سال 89/90/91 اضافه شده.</span><br><br></font></div><div align="right"><font size="2">» آزمون:ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل _سال 89/90/91/1392 مهندسی نفت<br>» فرمت:PDF<font size="1" style="font-size: x-small;"><font size="2"><br></font></font></font></div></div> text/html 2013-09-21T22:54:25+01:00 spei.ir عادل شریفات جزوه خواص سنگ دکتر شادی زاده http://spei.ir/post/59 <div align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/7945341070/CHAPTER1_2_spei_ir_002.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><div align="right"><br><br><font size="2">» جزوه:خواص سنگ های مخزن<br>» استاد:دکتر شادی زاده<br>» زبان:انگلیسی<br>» صفحات:56<br>» فرمت:PDF<br>» حجم:6 MB</font><br></div></div> text/html 2013-09-20T23:23:24+01:00 spei.ir عادل شریفات کتاب مرجع ازدیاد برداشت از مخازن نفتی http://spei.ir/post/58 <div align="center"><img src="http://s1.picofile.com/file/7944046983/1372725348.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><div align="right"><br><font size="2"><br>» کتاب:ازدیاد برداشت از مخازن نفتی[Applied Enhanced Oil Recovery]<br>» نویسنده:Carcoana<br>» زبان:انگلیسی<br>» فرمت:PDF<br>» حجم:20 MB</font><br></div></div> text/html 2013-09-19T01:49:19+01:00 spei.ir عادل شریفات جزوه کاربرد ریاضیات دکتر خراط http://spei.ir/post/56 <div align="center"><img src="http://s4.picofile.com/file/7941614294/jk_300x216.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><div align="right"><br><br><font size="2">» جزوه:کاربرد ریاضیات<br>» استاد:دکتر خراط<br>» زبان:انگلیسی<br>» صفحات:44<br>» فرمت:PDF<br>» حجم:6 MB</font><br></div></div> text/html 2013-09-17T22:15:44+01:00 spei.ir عادل شریفات جزوه انتقال جرم http://spei.ir/post/55 <div align="center">&nbsp;<img src="http://s3.picofile.com/file/7940362147/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%AC%D8%B1%D9%85.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><div align="right"><br><br><font size="2">» جزوه:انتقال جرم<br>» زبان:پارسی<br>» صفحات:45<br>» فرمت:PDF<br>» حجم:9 MB<br></font></div></div> text/html 2013-09-17T02:08:38+01:00 spei.ir عادل شریفات کتاب اصول طراحی خطوط لوله انتقال جریانهای دوفازی_علی وطنی http://spei.ir/post/54 <div align="center"><img src="http://s2.picofile.com/file/7938109779/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><div align="right"><br><br><font size="2">» کتاب:اصول طراحی خطوط لوله انتقال جریانهای دوفازی<br>» نویسنده:علی وطنی/سعید مخاطب<br>» زبان:پارسی<br>» صفحات:253<br>» فرمت:PDF<br>» حجم:6 MB<br></font></div></div> text/html 2013-09-14T21:25:06+01:00 spei.ir عادل شریفات راهنمای كار برای مهندسی مخزن http://spei.ir/post/53 <div align="center"><img src="http://s1.picofile.com/file/7936518488/url.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><div align="right"><br><br><font size="2">» کتاب:راهنمای كار برای مهندسی مخزن(Working Guide to Reservoir Engineering)<br>» نویسند:William Lyons<br>» زبان:انگلیسی<br>» فرمت:PDF<br>» حجم:4.5 MB</font><br></div></div> text/html 2013-09-13T19:21:18+01:00 spei.ir عادل شریفات جزوه زمین شناسی ساختمانی دکتر حسنی http://spei.ir/post/52 <div align="center"><img src="http://s1.picofile.com/file/7935085478/29130_1777.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><div align="right"><br><br><font size="2">» جزوه:زمین شناسی ساختمانی<br>» استاد:دکتر حسنی<br>» زبان:پارسی<br>» صفحات:65<br>» فرمت:PDF<br>» حجم:17.5 MB</font><br><br></div></div> text/html 2013-09-12T02:22:33+01:00 spei.ir عادل شریفات کتاب مرجع مکانیک سیالات استریتر http://spei.ir/post/51 <div align="center"><img src="http://s4.picofile.com/file/7930517953/mecanica_de_los_fluidos_MLV_F.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><div align="right"><br><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">» کتاب:مكامیك سیالات</font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">[<font color="#FFFFFF">L</font>[Mecanica de los Fluidos<br>» نویسنده:STREETER/WYLIE<br>» فرمت:PDF<br>» حجم:93 MB</font><br></div></div> text/html 2013-09-12T01:01:35+01:00 spei.ir عادل شریفات كتاب مرجع مهندسی حفاری http://spei.ir/post/50 <div align="center"><img src="http://s1.picofile.com/file/7930486341/Advance_Drilling_EngiD80D8.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><div align="right"><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br>» کتاب:مهندسی حفاری[ Drilling Engineering ]<br>» زبان:انگلیسی<br>» صفحات:510<br>» فرمت:PDF<br>» حجم:47.5 MB</font><br></div></div> text/html 2013-09-11T01:50:13+01:00 spei.ir عادل شریفات مجموعه سوالات گزینش و مصاحبه استخدامی http://spei.ir/post/49 <div align="center"><font size="2"><img src="http://s2.picofile.com/file/7929982147/mosahebe.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></font><div align="right"><font size="2"><br><br>» کتاب:مجموعه سوالات گزینش و مصاحبه استخدامی(به صورت کامل و جامع)<br>» زبان:پارسی<br>» فرمت:PDF<br>» حجم:2.5 MB<br></font></div></div><font size="2"> </font> text/html 2013-09-10T02:01:46+01:00 spei.ir عادل شریفات مقاله مروری بر انواع روش‌های حرارتی ازدیاد برداشت نفت http://spei.ir/post/48 <div align="center"><img src="http://s1.picofile.com/file/7929936020/shema_Enhanced_Oil_Recovery_FILEminimizer_.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><div align="right"><font size="2"><br><br>» مقاله:مروری بر انواع روش‌های حرارتی ازدیاد برداشت نفت<br>» نویسند:علی وطنی-محمد خشنودی-مهدی نجف پور<br>» زبان:پارسی<br>» صفحات:25<br>» فرمت:PDF<br>» حجم:500 KB<br></font></div></div> text/html 2013-09-09T10:18:39+01:00 spei.ir عادل شریفات کتاب تعاریف اولیه مهندسی مخزن http://spei.ir/post/47 <div align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/7929219458/1_makhazen_gazi111.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><div align="right"><br><br><font size="2">» کتاب:تعاریف اولیه مهندسی مخزن<br>» زبان:پارسی<br>» صفحات:43<br>» فرمت:PowerPoint<br>» حجم:3.5 MB<br></font></div></div> text/html 2013-09-06T12:18:50+01:00 spei.ir عادل شریفات گزارش کار کنترل فرایند http://spei.ir/post/46 <div align="center"><img src="http://s3.picofile.com/file/7925001612/az_shimi.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><div align="right"><font size="2"><br><br>» گزارش کار:کنترل فرایند<br>» زبان:پارسی<br>» صفحات:42<br>» فرمت:PDF<br>» حجم:500 KB</font><br></div></div> text/html 2013-09-06T08:39:59+01:00 spei.ir عادل شریفات جزوه مخزن 1 دکتر هلالی زاده 2012/دکتر عاشوری http://spei.ir/post/16 <div align="center"><img alt="" src="http://www.mediafire.com/convkey/585b/38s007gnbjh0ts86g.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><div align="right"><font size="1"><font color="#FF6600" size="2"><br>نکته:جزوه جدید د.هلالی زاده اضافه شده.</font><font size="2"><br>» جزوه:مخزن 1 </font><br><font size="2">» استاد:دکتر هلالی زاده/دکتر عاشوری<br><font size="1"><font size="2">» صفحات:36/68<br><font size="1"><font size="2">» زبان:انگلیسی</font></font><br>» فرمت:PDF<br></font></font></font></font></div></div> text/html 2013-09-06T01:47:00+01:00 spei.ir عادل شریفات گزارش کار آزمایشگاه خواص سیالات مخزن http://spei.ir/post/45 <div align="center"><img src="http://www.mediafire.com/convkey/2423/fhun0xbx32byig66g.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><div align="right"><br><br><font size="2">» گزارش کار:آزمایشگاه خواص سیالات مخزن(PVT)<br>» زبان:پارسی<br>» صفحات:57<br>» فرمت:PDF<br>» حجم:3 MB</font><br></div></div> text/html 2013-09-05T02:45:50+01:00 spei.ir عادل شریفات کتاب آموزش تصویری ورد 2010 (word) http://spei.ir/post/44 <div align="center"><img src="http://s1.picofile.com/file/7922698488/Teach_Yourself_VISUALLY_Microsoft_Word_2013.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><div align="right"><br><br><font size="2">» کتاب:آموزش تصویری ورد 2010 (word)<br>» تهیه کننده:کارا آموزش<br>» زبان:پارسی<br>» صفحات:347<br>» فرمت:PDF<br>» حجم:14 MB</font><br></div></div> text/html 2013-08-25T00:51:31+01:00 spei.ir عادل شریفات کتاب آموزش تصویری پاورپوینت 2007 http://spei.ir/post/43 <div align="center"><img src="http://s4.picofile.com/file/7892677953/office2007_icon_powerpoint.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><div align="right"><br><br><font size="2">» کتاب:آموزش تصویری پاورپوینتپ2007 (powerpoint) <br>» تهیه کننده:حسام الدین حاجیلو<br>» زبان:پارسی<br>» صفحات:162<br>» فرمت:PDF<br>» حجم:12 MB</font><br></div></div>