جامعه مهندسین نفت ایران این وب سایت در زمینه دانلود کتاب درسی،حل تمرین،مقاله،جزوهای نفتی... شروع بکار کرده که تمام مطالب آن کاملا رایگان بوده. tag:http://www.spei.ir 2019-11-16T10:16:13+01:00 mihanblog.com جزوه های معادلات دیفرانسیل 2015-02-27T08:39:10+01:00 2015-02-27T08:39:10+01:00 tag:http://www.spei.ir/post/60 عادل شریفات » بهترین جزوه های معادلات دیفرانسیل


» بهترین جزوه های معادلات دیفرانسیل
]]>
کتاب آشنایی با تجهیزات و عملیات لوله گذاری چاه 2013-12-25T17:42:47+01:00 2013-12-25T17:42:47+01:00 tag:http://www.spei.ir/post/64 عادل شریفات » کتاب:آشنایی با تجهیزات و عملیات لوله گذاری چاه» تهیه کننده:جواد عبیات» زبان:پارسی» صفحات:93» فرمت:PDF» حجم:14 MB» کتاب:آشنایی با تجهیزات و عملیات لوله گذاری چاه
» تهیه کننده:جواد عبیات
» زبان:پارسی
» صفحات:93
» فرمت:PDF
» حجم:14 MB

]]>
آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته_89/90/91/1392 م نفت 2013-09-29T00:52:53+01:00 2013-09-29T00:52:53+01:00 tag:http://www.spei.ir/post/8 عادل شریفات » نکته:آزمون های سال 89/90/91 اضافه شده.» آزمون:ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل _سال 89/90/91/1392 مهندسی نفت» فرمت:PDF


» نکته:آزمون های سال 89/90/91 اضافه شده.

» آزمون:ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل _سال 89/90/91/1392 مهندسی نفت
» فرمت:PDF
]]>
جزوه خواص سنگ دکتر شادی زاده 2013-09-21T22:54:25+01:00 2013-09-21T22:54:25+01:00 tag:http://www.spei.ir/post/59 عادل شریفات » جزوه:خواص سنگ های مخزن» استاد:دکتر شادی زاده» زبان:انگلیسی» صفحات:56» فرمت:PDF» حجم:6 MB


» جزوه:خواص سنگ های مخزن
» استاد:دکتر شادی زاده
» زبان:انگلیسی
» صفحات:56
» فرمت:PDF
» حجم:6 MB

]]>
کتاب مرجع ازدیاد برداشت از مخازن نفتی 2013-09-20T23:23:24+01:00 2013-09-20T23:23:24+01:00 tag:http://www.spei.ir/post/58 عادل شریفات » کتاب:ازدیاد برداشت از مخازن نفتی[Applied Enhanced Oil Recovery]» نویسنده:Carcoana» زبان:انگلیسی» فرمت:PDF» حجم:20 MB


» کتاب:ازدیاد برداشت از مخازن نفتی[Applied Enhanced Oil Recovery]
» نویسنده:Carcoana
» زبان:انگلیسی
» فرمت:PDF
» حجم:20 MB

]]>
جزوه کاربرد ریاضیات دکتر خراط 2013-09-19T01:49:19+01:00 2013-09-19T01:49:19+01:00 tag:http://www.spei.ir/post/56 عادل شریفات » جزوه:کاربرد ریاضیات» استاد:دکتر خراط» زبان:انگلیسی» صفحات:44» فرمت:PDF» حجم:6 MB


» جزوه:کاربرد ریاضیات
» استاد:دکتر خراط
» زبان:انگلیسی
» صفحات:44
» فرمت:PDF
» حجم:6 MB

]]>
جزوه انتقال جرم 2013-09-17T22:15:44+01:00 2013-09-17T22:15:44+01:00 tag:http://www.spei.ir/post/55 عادل شریفات  » جزوه:انتقال جرم» زبان:پارسی» صفحات:45» فرمت:PDF» حجم:9 MB  


» جزوه:انتقال جرم
» زبان:پارسی
» صفحات:45
» فرمت:PDF
» حجم:9 MB
]]>
کتاب اصول طراحی خطوط لوله انتقال جریانهای دوفازی_علی وطنی 2013-09-17T02:08:38+01:00 2013-09-17T02:08:38+01:00 tag:http://www.spei.ir/post/54 عادل شریفات » کتاب:اصول طراحی خطوط لوله انتقال جریانهای دوفازی» نویسنده:علی وطنی/سعید مخاطب» زبان:پارسی» صفحات:253» فرمت:PDF» حجم:6 MB


» کتاب:اصول طراحی خطوط لوله انتقال جریانهای دوفازی
» نویسنده:علی وطنی/سعید مخاطب
» زبان:پارسی
» صفحات:253
» فرمت:PDF
» حجم:6 MB
]]>
راهنمای كار برای مهندسی مخزن 2013-09-14T21:25:06+01:00 2013-09-14T21:25:06+01:00 tag:http://www.spei.ir/post/53 عادل شریفات » کتاب:راهنمای كار برای مهندسی مخزن(Working Guide to Reservoir Engineering)» نویسند:William Lyons» زبان:انگلیسی» فرمت:PDF» حجم:4.5 MB


» کتاب:راهنمای كار برای مهندسی مخزن(Working Guide to Reservoir Engineering)
» نویسند:William Lyons
» زبان:انگلیسی
» فرمت:PDF
» حجم:4.5 MB

]]>
جزوه زمین شناسی ساختمانی دکتر حسنی 2013-09-13T19:21:18+01:00 2013-09-13T19:21:18+01:00 tag:http://www.spei.ir/post/52 عادل شریفات » جزوه:زمین شناسی ساختمانی» استاد:دکتر حسنی» زبان:پارسی» صفحات:65» فرمت:PDF» حجم:17.5 MB


» جزوه:زمین شناسی ساختمانی
» استاد:دکتر حسنی
» زبان:پارسی
» صفحات:65
» فرمت:PDF
» حجم:17.5 MB


]]>
کتاب مرجع مکانیک سیالات استریتر 2013-09-12T02:22:33+01:00 2013-09-12T02:22:33+01:00 tag:http://www.spei.ir/post/51 عادل شریفات » کتاب:مكامیك سیالات[L[Mecanica de los Fluidos» نویسنده:STREETER/WYLIE» فرمت:PDF» حجم:93 MB


» کتاب:مكامیك سیالات[L[Mecanica de los Fluidos
» نویسنده:STREETER/WYLIE
» فرمت:PDF
» حجم:93 MB

]]>
كتاب مرجع مهندسی حفاری 2013-09-12T01:01:35+01:00 2013-09-12T01:01:35+01:00 tag:http://www.spei.ir/post/50 عادل شریفات » کتاب:مهندسی حفاری[ Drilling Engineering ]» زبان:انگلیسی» صفحات:510» فرمت:PDF» حجم:47.5 MB


» کتاب:مهندسی حفاری[ Drilling Engineering ]
» زبان:انگلیسی
» صفحات:510
» فرمت:PDF
» حجم:47.5 MB

]]>
مجموعه سوالات گزینش و مصاحبه استخدامی 2013-09-11T01:50:13+01:00 2013-09-11T01:50:13+01:00 tag:http://www.spei.ir/post/49 عادل شریفات » کتاب:مجموعه سوالات گزینش و مصاحبه استخدامی(به صورت کامل و جامع)» زبان:پارسی» فرمت:PDF» حجم:2.5 MB


» کتاب:مجموعه سوالات گزینش و مصاحبه استخدامی(به صورت کامل و جامع)
» زبان:پارسی
» فرمت:PDF
» حجم:2.5 MB
]]>
مقاله مروری بر انواع روش‌های حرارتی ازدیاد برداشت نفت 2013-09-10T02:01:46+01:00 2013-09-10T02:01:46+01:00 tag:http://www.spei.ir/post/48 عادل شریفات » مقاله:مروری بر انواع روش‌های حرارتی ازدیاد برداشت نفت» نویسند:علی وطنی-محمد خشنودی-مهدی نجف پور» زبان:پارسی» صفحات:25» فرمت:PDF» حجم:500 KB


» مقاله:مروری بر انواع روش‌های حرارتی ازدیاد برداشت نفت
» نویسند:علی وطنی-محمد خشنودی-مهدی نجف پور
» زبان:پارسی
» صفحات:25
» فرمت:PDF
» حجم:500 KB
]]>
کتاب تعاریف اولیه مهندسی مخزن 2013-09-09T10:18:39+01:00 2013-09-09T10:18:39+01:00 tag:http://www.spei.ir/post/47 عادل شریفات » کتاب:تعاریف اولیه مهندسی مخزن» زبان:پارسی» صفحات:43» فرمت:PowerPoint» حجم:3.5 MB


» کتاب:تعاریف اولیه مهندسی مخزن
» زبان:پارسی
» صفحات:43
» فرمت:PowerPoint
» حجم:3.5 MB
]]>
گزارش کار کنترل فرایند 2013-09-06T12:18:50+01:00 2013-09-06T12:18:50+01:00 tag:http://www.spei.ir/post/46 عادل شریفات » گزارش کار:کنترل فرایند» زبان:پارسی» صفحات:42» فرمت:PDF» حجم:500 KB


» گزارش کار:کنترل فرایند
» زبان:پارسی
» صفحات:42
» فرمت:PDF
» حجم:500 KB

]]>
جزوه مخزن 1 دکتر هلالی زاده 2012/دکتر عاشوری 2013-09-06T08:39:59+01:00 2013-09-06T08:39:59+01:00 tag:http://www.spei.ir/post/16 عادل شریفات نکته:جزوه جدید د.هلالی زاده اضافه شده.» جزوه:مخزن 1 » استاد:دکتر هلالی زاده/دکتر عاشوری» صفحات:36/68» زبان:انگلیسی» فرمت:PDFنکته:جزوه جدید د.هلالی زاده اضافه شده.

» جزوه:مخزن 1

» استاد:دکتر هلالی زاده/دکتر عاشوری
» صفحات:36/68
» زبان:انگلیسی
» فرمت:PDF
]]>
گزارش کار آزمایشگاه خواص سیالات مخزن 2013-09-06T01:47:00+01:00 2013-09-06T01:47:00+01:00 tag:http://www.spei.ir/post/45 عادل شریفات » گزارش کار:آزمایشگاه خواص سیالات مخزن(PVT)» زبان:پارسی» صفحات:57» فرمت:PDF» حجم:3 MB


» گزارش کار:آزمایشگاه خواص سیالات مخزن(PVT)
» زبان:پارسی
» صفحات:57
» فرمت:PDF
» حجم:3 MB

]]>
کتاب آموزش تصویری ورد 2010 (word) 2013-09-05T02:45:50+01:00 2013-09-05T02:45:50+01:00 tag:http://www.spei.ir/post/44 عادل شریفات » کتاب:آموزش تصویری ورد 2010 (word)» تهیه کننده:کارا آموزش» زبان:پارسی» صفحات:347» فرمت:PDF» حجم:14 MB


» کتاب:آموزش تصویری ورد 2010 (word)
» تهیه کننده:کارا آموزش
» زبان:پارسی
» صفحات:347
» فرمت:PDF
» حجم:14 MB

]]>
کتاب آموزش تصویری پاورپوینت 2007 2013-08-25T00:51:31+01:00 2013-08-25T00:51:31+01:00 tag:http://www.spei.ir/post/43 عادل شریفات » کتاب:آموزش تصویری پاورپوینتپ2007 (powerpoint) » تهیه کننده:حسام الدین حاجیلو» زبان:پارسی» صفحات:162» فرمت:PDF» حجم:12 MB


» کتاب:آموزش تصویری پاورپوینتپ2007 (powerpoint)
» تهیه کننده:حسام الدین حاجیلو
» زبان:پارسی
» صفحات:162
» فرمت:PDF
» حجم:12 MB

]]>