جامعه مهندسین نفت ایران

▬ جزوه های معادلات دیفرانسیل
▬ کتاب آشنایی با تجهیزات و عملیات لوله گذاری چاه
▬ آزمون ورودی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته_89/90/91/1392 م نفت
▬ جزوه خواص سنگ دکتر شادی زاده
▬ کتاب مرجع ازدیاد برداشت از مخازن نفتی
▬ جزوه کاربرد ریاضیات دکتر خراط
▬ جزوه انتقال جرم
▬ کتاب اصول طراحی خطوط لوله انتقال جریانهای دوفازی_علی وطنی
▬ راهنمای كار برای مهندسی مخزن
▬ جزوه زمین شناسی ساختمانی دکتر حسنی
▬ کتاب مرجع مکانیک سیالات استریتر
▬ كتاب مرجع مهندسی حفاری